Bernardusplein

De gemeente Tilburg gaat het Bernardusplein flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe schetsontwerp en lees alles over de tijdelijke afsluiting en pop-up park!

Informatie en tijdlijn

2. Schetsontwerp

Met alle wensen en ideeën die we verzameld hebben tijdens de inventarisatie fase is het eerste ontwerp voor het Bernardusplein en de Norbertusstraat gemaakt. Op deze pagina zie je het ontwerp en vindt je uitgebreide informatie hierover. 

Veel mensen willen dat het Bernardusplein verandert naar een veilig en gezellig park waar bewoners elkaar kunnen ontmoet en waar (kleine) kinderen spelen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk. Daarom hebben we gekeken hoe we het plein kunnen veranderen naar een mooi parkje voor de buurt waar je ook iets kunt doen. Ook in de Norbertusstraat hebben we gekeken naar meer ruimte voor groen. Het plan is nog globaal en niet helemaal uitgewerkt. Voordat we dat verder gaan invullen willen we graag eerst weten wat jullie ervan vinden.

De ontwerptekening

Bekijk hier het schetsontwerp. Klik op het plaatje voor een vergroting.

Schetsontwerp Bernardusplein
Schetsontwerp Bernardusplein en Norbertusstraat

Autoverkeer

Veel mensen vroegen zich af of de straten Bernardusplein voor het appartementencomplex en voor de huisnummers 7 t/m 16 niet kon vervallen. Hierdoor is er meer ruimte voor groen. We hebben bekeken of dat mogelijk was, en dat kan! Er zijn voldoende andere routes voor het autoverkeer in de buurt. En uit de verkeerskundige studie die uitgevoerd is blijkt dat dat ook geen problemen in de buurt oplevert.

De Norbertusstraat komt net een beetje anders te liggen zodat de bocht wat minder krap is. Dat is veiliger.

Parkeren

Om zoveel mogelijk ruimte voor groen te krijgen hebben we ook goed gekeken naar het aantal parkeerplaatsen wat nodig is. We hebben ’s ochtends heel vroeg, ’s middags en ’s avonds laat geteld hoeveel parkeerplekken nog vrij waren. Door de week, toen de scholen nog open waren, en in het weekend. We zagen dat er veel parkeerplaatsen op het plein zijn die vaak niet gebruikt worden. En ook in de buurt (minder dan 200 meter lopen) waren plekken vrij. 

Alles bij elkaar hebben we gezien dat de parkeerplaatsen voor de appartementen niet perse nodig zijn. Ook niet wanneer we rekening houden met het parkeren van de bewoners van de nieuwe appartementen. Het kan trouwens wel zo zijn dat je straks een klein stukje naar de auto moet lopen.

Enkele bewoners van de woningen aan het plein stelden tijdens de bewonersavond zelf al voor om de parkeerplaatsen voor hun deur weg te laten. Zo kun je vanuit je woning het park inkijken en begint het park vanaf de drempel van je huis. Tussen de woningen en appertementen en het pad daarlangs hebben we een groene strook ingetekend, dit geeft wat privacy.

Auto's voor de deur
De bestaande situatie waarbij je op de auto’s kijkt
Wonen aan een park
De nieuwe situatie waarbij het park aan de voordeur begint

In dit ontwerp gaan niet alleen parkeerplaatsen weg, op een aantal plekken rondom het nieuwe park komen er ook nieuwe parkeerplaatsen bij. En in de Norbertusstraat gaan de parkeervakken aan een kant van de straat weg, maar komen er nieuwe aan de andere kant van de straat.

Park

Het parkje is, anders dan het Westerpark, bedoeld voor de directe omgeving en de mensen die aan het park wonen. Het is een fijne plek om te zijn voor de bewoners en een plek waar de kinderen in het groen kunnen spelen. Je kunt elkaar hier ontmoeten, een korte wandeling maken en gewoon genieten van de natuur. Het is hier rustig. 

We hebben tijdens de bewonersavond ook gesproken over meer verschillende planten die leuk zijn om naar te kijken. We willen aan de rand van het park planten zetten die je ook in de tuin zou kunt vinden. Voor het midden van het park denken we aan planten die ook in de wilde natuur voorkomen. En dan met verschillende kleuren en bloeiperiodes. Zo trekken we verschillende soorten vogels en insecten en is er vaak iets anders te zien wat in bloei staat. Om overlast te voorkomen zorgen we ervoor dat de planten zo staan, dat de mensen vanuit hun huizen en appartementen goed zicht hebben op wat er allemaal in het park gebeurt. Sociale controle dus. 

In het midden van het park willen we wat bomen weghalen, zodat hier meer ruimte en licht komt. Zo hebben de bomen die overblijven ook meer ruimte om groter te groeien. Hiervoor in de plaats komen wat kleinere nieuwe bomen met meer verschillende kleuren en bloemen terug. Welke bomen en planten er precies komen willen we samen met jullie bepalen.

Een deeI van de haagjes blijft staan, want hier zitten veel huismussen in en die willen we graag houden.

Beukenhaag
Een deel van deze hagen blijft staan
Huismus in beukenhaag
Huismussen zitten vaak in de beukenhagen

Wandelen en fietsen

Voor de huizen aan het Bernardusplein 7 t/m 16 en het appartementencomplex loopt straks een breed voetpad, wat als het nodig is ook toegankelijk is voor de hulpdiensten en onderhoudsvoertuigen. Normaal gesproken zijn deze afgezet voor autoverkeer. 

Door het park lopen straks ook wandelpaden. Met de fiets kun je straks wel gewoon nog door het park van de Norbertusstraat naar de Alphonsusstraat en de Thomas van Aquinostraat fietsen.

We willen het pad naast Bernardusplein 7 verbinden met de paden in het groen achter de huizen aam het Bernardusplein. Zo kan je een rondje door het groen lopen. Het trottoir aan de zuidzijde van de Norbertusstraat is breed en groen, dus daar kun je ook fijn wandelen. 

Water en riolering 

Het is steeds vaker en langer droog in Nederland. Daarom willen we het water zoveel mogelijk in de bodem laten zakken en niet meteen via de riolering afvoeren. Dat is goed voor de bomen en planten. Aan de andere kant, als het wel regent dan zien we dat het vaker stevige buien zijn en dat het riool dat niet altijd kan afvoeren. Daarom willen we een groot deel van het park wat lager leggen, zodat het regenwater wat valt hier opgevangen wordt en rustig de bodem in kan zakken. Meestal zal er geen water in staan. We kunnen de hoogteverschillen gebruiken voor een speelse inrichting.

Wadi
Een verlaging waar het water rustig de de bodem in kan zakken
Stapstammen
Hoogteverschillen die gebruikt zijn voor een speelse inrichting


In juni is het Bernardusplein tijdelijk afgesloten geweest. Op de pagina Ervaren vindt je alle informatie over de tijdelijk inrichting dus neem snel een kijkje.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel