Heikant

De gemeente Tilburg gaat Heikant Zuid flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

2. Ontwerpen

midden 2020 tot midden 2021

Met alle wensen en ideeën die we verzameld hebben is het ontwerp uitgewerkt. Op deze pagina kan je het ontwerp bekijken en leggen we uit wat er gaat veranderen in jouw buurt.

Wil je snel weten wat de plannen zijn, bekijk dan eerst de onderstaande video.

Video met uitleg ontwerp

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het definitief ontwerp. Je kunt inzoomen op de kaart door op afbeelding te klikken. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Heikant concept definitief ontwerp
Heikant concept definitief ontwerp

Wat gaat er veranderen?

De bestrating wordt vernieuwd en de rioolaansluitingen in de wijk worden vervangen. Verder hebben bewoners aangegeven zich ’s avonds in het donker niet altijd veilig te voelen. Daarom wordt de verlichting in de wijk aangepakt. Op een aantal plekken zullen er extra lantaarnpalen bij komen en sommige worden verplaatst om overlast te voorkomen en de veiligheid te verbeteren. 

Verkeer & parkeren

De parkeer- en verkeerssituatie gaat er op een aantal plekken iets anders uitzien. De rijbaan in de Von Flotowstraat, een gedeelte van de Mozartlaan en de Cramerstraat zal iets smaller worden en het wordt daar eenrichtingsverkeer. Zo stroomt het verkeer beter door, wordt het veiliger en is er meer ruimte voor groen. Door het eenrichtingsverkeer kan je in de Von Flotowstraat goed aan beide kanten van de straat parkeren. Verder wordt de parkeerplaats voor de Hoffmannflat opnieuw ingericht. Ook komen er een aantal parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s in de wijk. 

Close-up van ontwerp van eenrichtingsverkeer Von Flotowstraat
Eenrichtingsverkeer Von Flotowstraat
Close-up van ontwerp van eenrichtingsverkeer Mozartlaan en Cramerstraat
Eenrichtingsverkeer Mozartlaan en Cramerstraat
Close-up van ontwerp van de parkeerplaats voor Hoffmannflat
Vernieuwde parkeerplaats Hoffmannflat

Groen & spelen

Het groen in de wijk wordt verbeterd. Afwisselend en toegankelijk groen in en rond de wijk zorgt voor een fijne uitstraling en verstrekt het groene karakter van de wijk. Ondanks dat een aantal bomen voor overlast kunnen zorgen, door bijvoorbeeld bladval en worteldruk, hebben veel bewoners aangegeven toch juist blij te zijn met de bomen. De gemeente vindt het ook erg belangrijk dat de bestaande, gezonde bomen blijven staan. Daarom worden in dit ontwerp de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden. Verder worden groen en spelen zoveel mogelijk gecombineerd en komen er nieuwe, natuurlijke speeltoestellen in de kanaalzone.

Een van de groene plekken met wandel en speel voorzieningen
Groen met wandelroutes en speelplekken
Voorbeeld foto van een struik
Voorbeeld van een nieuwe bloeiende struik
Foto van bomen in de Chopinstraat
Behouden van bomen

Klimaatbestendige woonomgeving & biodiversiteit

Een belangrijk doel is om de buurt ook klimaatbestendig te maken. Dit betekent dat de buurt straks goed is voorbereid op toekomstige weersomstandigheden, zoals stevige regenbuien en hete zomers. Overlast van water en hitte kunnen we hiermee voorkomen. Dit doen we door de straten groener te maken. Groen zorgt namelijk voor meer schaduw en verkoeling. Verder wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen in groene, lager gelegen plekken, de zogenaamde wadi’s. Hier wordt het regenwater verzameld en kan het langzaam de grond in zakken.

Verder worden er bewust verschillende soorten bomen en struiken geplant. Deze trekken diverse vogels en insecten aan. Dit alles noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit maakt dat de natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte en ziektes. Het groen is dus niet alleen belangrijk voor een fijne uitstraling in de wijk, maar ook voor een gezonde, groene omgeving voor mens en dier.

Wist je dat bijna 40% van de ruimte in de stad van particulieren is? Dan weet je ook dat de gemeente niet in haar eentje de stad kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Daar hebben we jouw hulp bij nodig, want vergroenen doen we samen! Zo maken we Heikant Zuid klaar voor de toekomst. Help jij ook mee? Ga aan de slag in jouw eigen tuin en meld je aan voor een van de acties in Heikant Zuid: Tegel eruit plant erin-actie, Regentonnen actie en de Tuin Klimaatcoach. Voor meer informatie en aanmelden kijk je op www.duurzamertilburg.nl onder ‘Klimaatbestendige woonomgeving’.

Ontwerp wadi in de kanaalzone
Ontwerp wadi
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Voorbeeld foto van een wadi gevuld met water
Voorbeeld van een wadi

Ontwerp per gebied

Woonhofjes & woonstraten

Alle geel gekleurde straten op het ontwerp worden woonhofjes. Dit gaat om het hof aan de Mozartlaan, Von Flotowstraat,  Cramerstraat, Cannabichstraat, Humperdinckstraat en doorlopende stukken van de Chopinstraat en de Gluckstraat. Deze woonhofjes worden ingericht als voetgangersgebied. Auto’s zijn hier te gast. De bomen in deze straten blijven zoveel mogelijk staan en waar mogelijk komt er extra groen in de straat. 

Alle bruin gekleurde straten op het ontwerp zijn woonstraten. Dit gaat om delen van de Chopinstraat en de Gluckstraat. Naast beide straten komen parkeerplaatsen met zogenaamde grasbetontegels. Dit zijn tegels waar het gras doorheen kan groeien. Zo komt er meer groen in de straat en bij veel regen kan het water beter de grond in zakken. 

Ontwerp woonstraat en woonhof Chopinstraat
Woonstraat en woonhof
Ontwerp woonhof Cannabichstraat
Woonhof Cannabichstraat
Ontwerp woonstraat Gluckstraat
Woonstraat Gluckstraat

Parkeerplaats Hoffmannflat

De parkeerplaats voor de Hoffmannflat wordt vernieuwd en opnieuw ingericht met haakse parkeerplekken. Er is goed onderzocht of schuin parkeren op deze parkeerplaats ook zou kunnen. Dit bleek niet mogelijk te zijn omdat er met schuin parkeren minder parkeerplaatsen dan nodig gemaakt kunnen worden. Straks kan je de parkeerplaats ook via de Cannabichstraat bereiken. Zo is er meer doorstroming en sociale controle op de parkeerplaats (om overlast te voorkomen) en kunnen bewoners van de Cannabichstraat makkelijk hun straat in en uitrijden.

Kanaalzone

De kanaalzone is een waardevol natuur- en recreatiegebied in de wijk. Hier kunnen bewoners straks wandelen, sporten, spelen en elkaar ontmoeten. De bestaande voetbalvelden en jeu de boules baan blijven behouden. Verder worden er nieuwe ‘natuurlijke’ speelplekken aangelegd en er komen meer bankjes om te zitten. Het groen in de kanaalzone wordt verbeterd en er komen veel verschillende soorten planten. Verder zorgen de wandel- en fietspaden ervoor dat de kanaalzone voor iedereen goed bereikbaar is. Auto’s kunnen hier niet zomaar meer het fietspad langs de Goirkekanaaldijk op rijden. Parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden langs de kanaalzone, worden weggehaald om overlast te voorkomen.

Ontwerp kanaalzone met natuurlijke speelplek
Fragment uit het ontwerp kanaalzone
Spelende kinderen spelen op speeltoestel in een wadi
Voorbeeld van een wadi gecombineerd met groen en spelen
Spelende kinderen op een boomstam
Voorbeeld van natuurlijk spelen

Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel