Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Jeroen Boschlaan en omgeving flink opknappen. We gebruiken deze pagina om met de klankbordgroep van gedachte te wisselen.

Welkom

Welkom op de website van de klankbordgroep voor het project Groot onderhoud Jeroen Boschlaan en omgeving. Deze website gebruiken we om met elkaar ideeën te delen voor de nieuwe inrichting van de Jeroen Boschlaan, Abdijlaan, Dr. Schaepmanstraat en Vincent van Goghlaan.

Eerder in het project hebben we tijdens twee bewonersavonden de wensen van bewoners verzameld. Tijdens de bewonersavond op 31 oktober 2019 hebben jullie je aangemeld voor de werkgroep die mee gaat denken over de nieuwe inrichting. Helaas kon de avond die we hiervoor gepland hadden niet doorgaan in verband met het corona-virus. Om toch door te kunnen gaan met het project willen we jullie op deze manier meenemen in het project.

Waar zijn we nu in het project?

Naast de wensen die we verzameld hebben tijdens de bewonersavond hebben we ook onderzoeken en metingen uitgevoerd om te kijken waar we rekening mee moeten houden. Zo is bijvoorbeeld buiten bekeken wat de kwaliteit van de bomen is, zijn parkeertellingen gehouden en is er een bodemonderzoek uitgevoerd om te kijken hoe de ondergrond er uit ziet in de straten. Met deze gegevens zijn we aan de slag gegaan en hebben we onze visie Jeroen Boschlaan en omgeving op papier gezet.

Deze visie willen we nu met jullie delen. Er is dus nog geen ontwerp maar het zijn wel de uitgangspunten waarop later het ontwerp wordt gebaseerd. Met jullie reactie op de visie en eventueel ook aanvullingen gaan we de volgende stap zetten naar een echt ontwerp. Als we een concept ontwerp hebben laten we dat weer zien.

De ontwerpvisie

We hebben een presentatie opgenomen waarin we vertellen welke ideeën we hebben en waarom we ze bedacht hebben. Voor sommige plekken hebben we ook verschillende mogelijkheden bekeken, die laten we jullie ook zien. Je kunt het filmpje van de presentatie bekijken en eventueel ook de presentatie downloaden zodat je hem zelf nog even rustig kunt doorbladeren. Alle twee de documenten vindt je hieronder. Nadat je het filmpje bekeken hebt willen we graag van je horen wat je van de visie vindt en of je zelf nog ideeën, vragen of aanvullingen hebt. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 9 juni.

Vragen over de presentatie

Hieronder vindt je de vragen over onze ideeën. Je hoeft niet alles te beantwoorden. Vul in ieder geval wel je naam in op het formulier onder aan de bladzijde in en vergeet niet om per vragenblokje op ‘verstuur’ te drukken.

Om het wat makkelijker te maken hebben we nog wat bladzijdes uit de presentatie bij de vraag afgebeeld. Als je het plaatje aanklikt kun je het groter bekijken.

Abdijlaan

Materialen Abdijlaan
Ideeën voor de materialen voor de Abdijlaan
Inrichting Abdijlaan
Inrichting Abdijlaan

Dr. Schaepmanstraat, Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan

Materialen woonstraten
Materialen woonstraten
Eenrichtingsverkeer Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
Eenrichtingsverkeer Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan - variant 1
Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan – variant 1
Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan - variant 2
Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan – variant 2

Profiel eenrichtingsverkeer Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
Profiel eenrichtingsverkeer Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
afkoppelen hemelwater
Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel