Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Jeroen Boschlaan en omgeving flink opknappen. We gebruiken deze pagina om het ontwerp met u te delen.

Welkom

Welkom op de website voor het project Groot onderhoud Jeroen Boschlaan en omgeving. Op deze website kunt u het schetsontwerp bekijken van de nieuwe inrichting van de Jeroen Boschlaan, Abdijlaan, Dr. Schaepmanstraat en Vincent van Goghlaan in Berkel-Enschot.

Eind vorig jaar, op 31 oktober 2019, is er een bijeenkomst voor de bewoners geweest en hebben we wensen en aandachtspunten verzameld voor de nieuwe inrichting. Tijdens deze avond hebben een aantal mensen zich aangemeld voor de werkgroep. Daarnaast zijn ook diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd om te kijken waar we nog meer rekening mee moeten houden. Zo is bijvoorbeeld buiten bekeken wat de kwaliteit van de bomen is, zijn parkeertellingen gedaan en is er een bodemonderzoek uitgevoerd om te kijken hoe de ondergrond er uit ziet in de straten.

Afgelopen juni hebben we onze eerste ideeën, ook digitaal, gedeeld met de werkgroep en hun om een reactie en aanvullingen en opmerkingen gevraagd. Er is onder meer aandacht besteed aan de inrichting van de wegen en het groen, de keuze voor de soort verharding en hoe we om willen gaan met het regenwater. Met de reacties die we hebben ontvangen hebben we rekening gehouden bij het opstellen van het schetsontwerp wat u op deze pagina kunt zien.

Mocht u na het bekijken van het schetsontwerp vragen hebben of behoefte om met ons van gedachte te wisselen, dan nodigen wij u graag uitnodigen om naar een van de bewonersbijeenkomsten te komen. U kunt zich onderaan deze pagina hiervoor aanmelden. We houden tijdens de bijeenkomsten natuurlijk rekening met de actuele corona maatregelen.

Na de bewonersbijeenkomsten gaan we het schetsontwerp verder uitwerken. Het verder uitgewerkte ontwerp zullen we dan ook weer met u delen. In 2021 zal het project buiten uitgevoerd worden.

Het nieuwe ontwerp

In het project worden versleten planten, verhardingen (zoals de straten, parkeerplaatsen en voetpaden) en de verkeersborden vernieuwd of opgeknapt. Ook komt er nieuwe riolering en huisaansluitingen (behalve in de Abdijlaan) en wordt er een heel nieuw regenwaterriool (blauwe ader) aangelegd. Daarnaast worden de drinkwaterleiding in de Abdijlaan en 49 gasaansluitingen van woningen in de buurt vernieuwd.

Ook wordt de inrichting van de weg verbeterd. We streven in het nieuwe ontwerp naar een dorpse inrichting en uitstraling die goed past bij de omgeving. Dat doen we door een zorgvuldig gebruik van stenen en andere materialen met warme kleuren. De menselijke maat is belangrijk en de auto is ondergeschikt is in de straatinrichting. Dat betekent dat we aandacht besteden aan prettig kunnen wandelen en fietsen, ook als je wat minder goed te been bent. Dit doen we bijvoorbeeld met brede voetpaden waar je ook makkelijk met een kinderwagen of rollator op kan.

Droogte, wateroverlast en last van hitte komt steeds vaker voor. Dit willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we door het planten van bomen en vergroenen waar het kan, met waterberging in de openbare ruimte en door het regenwater zoveel mogelijk vast te houden in de bodem.

De ontwerptekening

Hieronder staat dan het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan en omgeving. Alle ingekleurde straten worden opgeknapt. U kunt verder op deze pagina per straat een indruk krijgen hoe de nieuwe situatie er uit zal zien. Druk op de afbeeldingen voor een vergroting.

Schetsontwerp Jeroen Boschlaan
Schetsontwerp Jeroen Boschlaan en omgeving

De historische verbinding

De Abdijlaan

De Abdijaan is de historische verbindingsweg tussen de kernen Berkel en Enschot. Dit willen we in de nieuwe situatie weer beter tot uitdrukking laten komen. Door middel van de bestaande grote (deels) monumentale bomen, doorgaande (trottoirbanden) lijnen en bijzondere verlichting. De beplanting moet passen bij het historische karakter van de straat. Er wordt voor de rijbaan, de inritten en de trottoirs gebruik gemaakt van gebakken straatstenen.

Voorbeeld gebruik van gebakken straatstenen
Een voorbeeld van een inrichting met gebakken straatstenen
Zo ziet de Abdijlaan er nu uit
Zo ziet de Abdijlaan er nu uit
De ligging van de Abdijlaan in de buurt
De ligging van de Abdijlaan in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Abdijlaan
Het nieuwe ontwerp voor de Abdijlaan

De woonstraten

Voor de woonstraten streven we naar een zachte overgang van privé naar openbaar gebied. De groene voortuinen bepalen het beeld en de beplantingen in de openbare ruimte is een verlenging van sfeer van de tuinen. De bomen staan verspreid in het gebied.

De inrichting van de openbare ruimte is eenvoudig, maar met zorg ontworpen. Voor de rijbaan worden klinkers met zachte kleuren gebruikt, voor de parkeerplaatsen keien of een meer open, waterdoorlatende verharding. Voor het trottoir denken we aan kleinere stoeptegels van 20 bij 20 centimeter. Voor de opritten aan zogenaamde grasverharding met een loopstrook. Verder worden er standaard verlichtingsarmaturen gebruikt.

Woonstraten
Overzicht van de woonstraten
Verharding woonstraten
Een voorbeeld van hoe de verharding in de woonstraten eruit kan gaan zien

Doctor Schaepmanstraat (deel 1)

Zo ziet de Docter Schaepmanstraat (deel 1) er nu uit
Zo ziet de Docter Schaepmanstraat (deel 1) er nu uit
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 1) in de buurt
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 1) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 1)
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 1)

Doctor Schaepmanstraat (deel 2)

Zo ziet de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) er nu uit
Zo ziet de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) er nu uit
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) in de buurt
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 2)
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 2)

Jeroen Boschlaan (deel 1)

Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 1) er nu uit
Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 1) er nu uit
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 1) in de buurt
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 1) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 1)
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 1)

Vincent van Goghlaan

Zo ziet de Vincent van Goghlaan er nu uit
Zo ziet de Vincent van Goghlaan er nu uit
De ligging van de Vincent van Goghlaan in de buurt
De ligging van de Vincent van Goghlaan in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Vincent van Goghlaan
Het nieuwe ontwerp voor de Vincent van Goghlaan

Jeroen Boschlaan (deel 2)

Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 2) er nu uit
Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 2) er nu uit
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 2) in de buurt
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 2) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 2)
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 2)

Particulier gebruik van gemeentegrond

In de Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan is een deel van het openbaar gebied in de loop van de tijd veranderd in een particuliere tuin of inrit. Voordat de buurt wordt opgeknapt gaat de gemeente deze grond weer terugbrengen naar openbaar gebied. De gemeente doet dit omdat op deze plekken de mogelijkheid moet zijn om de grond te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • De nieuwe inrichting
  • Onderhoud of vervangen van kabels en leidingen
  • De aanleg van of het vervangen van de riolering
  • De aanleg van glasvezel of duurzame energie voorzieningen

Het is niet mogelijk om de grond over te nemen van de gemeente. Wanneer dit voor u van toepassing is dan wordt u hier over geïnformeerd.

Meld je aan voor de informatieavond

Het kan zijn dat u na het bekijken van deze website nog vragen of opmerkingen hebt. Daarvoor organiseren wij op twee avonden een informatiebijeenkomst. Het aantal bezoekers dat we gelijktijdig kunnen ontvangen is beperkt vanwege de coronamaatregelen. Daarom reserveren wij voor u ongeveer 30 minuten op een van de avonden om het ons in gesprek te gaan.

Indien u hier gebruik van wilt maken vragen wij u om voor 11 september 2020 het aanmeldformulier in te vullen en naar ons toe te sturen. U krijgt dan na 11 september van ons per e-mail een reactie met de avond en de tijd dat u welkom bent. Dit zijn de beschikbare avonden en de lokatie.

Woensdag 16 september en donderdag 17 september 2020
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Locatie: Hemels eten & drinken
Trappistinnentuin 76, 5057 DJ Berkel-Enschot

Aanmeldformulier

Je mag ook beide avonden selecteren.

Meer informatie

Lukt het aanmelden niet dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 49 50 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel