Kruidenbuurt

De gemeente Tilburg gaat een deel van de Kruidenbuurt flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen en laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

Informatie en tijdlijn

2. Ontwerpen

Eerste helft 2021

Tijdens het wijkbezoek in de zomer van 2020 hebben we veel ideeën en opmerkingen opgehaald van bewoners. Met al de input van bewoners zijn we aan de slag gegaan en hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp kan je op deze pagina bekijken.

Het is inmiddels niet meer mogelijk een reactie te geven op het voorlopig ontwerp, dit kon tot 9 juli. Alle reacties die we van de bewoners hebben ontvangen zijn verzameld en de gemeente is hiermee aan de slag gegaan. Het ontwerp wordt aangepast op basis van de reacties zodat het definitief ontwerp straks zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de bewoners. Naar verwachting zal eind september 2021 het definitieve plan gereed zijn.

Tot 9 juli 2021 konden bewoners ook kiezen welke thema-tuin zij graag in de buurt zien, er kon ook voor worden gekozen om het groen te behouden zoals het nu is. We hebben dus inmiddels de voorkeuren van de bewoners ontvangen. Voor de inrichting van de thema-tuinen zal per tuin een overleg worden gehouden met de direct betrokken bewoners. We bespreken de meest gekozen voorkeur en zullen samen met de bewoners bepalen wat we wel en niet gaan aanleggen. Deze overleggen zullen in september in de buurt georganiseerd worden. We verwachten dat de plannen voor de tuinen half november gereed zijn. Meer over de thema-tuinen vind je op deze pagina.

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het voorlopig ontwerp. Je kan inzoomen op de kaart door op afbeelding te klikken. Je kan de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Foto van het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Kruidenbuurt
Voorlopig ontwerp Kruidenbuurt, beweeg over de kaart om in te zoomen.
Foto van alle symbolen uit de legenda
Legenda

Verkeer

De verkeerssituatie gaat er anders uitzien. De Wijnruitweg wordt straks eenrichtingsverkeer, je kan dit zien aan de witte pijltjes op de tekening. Zo is er meer ruimte voor parkeren en groen. Drempels en verhoogde kruispunten voorkomen dat er te snel wordt gereden in de straten. Het Kwendelhof is momenteel doodlopend in het ontwerp na aanleiding van reacties van bewoners over verkeersoverlast en te hard rijden. Dit wordt ook nog met bewoners van de flatgebouwen besproken. Hulpdiensten kunnen hier wel nog doorrijden. Verder wordt in de Hyssopstraat een deel van de rijbaan vervangen door groen en is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s kunnen straks niet meer door deze straat rijden.

Foto van het ontwerp: Bazielkruidhof is tweerichtingsverkeer en wijnruitweg eenrichtingsverkeer
Wijnruitweg wordt eenrichtingsverkeer
Voorlopig ontwerp Hyssopstraat
Nieuwe verkeer- en parkeersituatie in de Hyssopstraat
Voorlopig ontwerp Kwendelhof en een gedeelte van de Wijnruitweg
Kwendelhof wordt straks een doodlopende weg

Parkeren

Bewoners gaven aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in de Kruidenbuurt. Daarom is er per zone gekeken naar het aantal huidige en het aantal benodigde plekken. Dit is in het ontwerp aangeven met het ronde symbool. Er komen straks in de nieuwe inrichting per zone minimaal evenveel of meer parkeerplekken bij, maar dat kan soms wel betekenen dat je een klein stukje moet lopen. Verder krijgen alle parkeerplekken langs het groen grasverharding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de parkeerplekken in de Wijnruitweg, Bilzenkruidhof, Heemsthof en Lepelkruidhof. Zo is er genoeg ruimte om te parkeren én kan het regenwater beter de grond in trekken.

Afbeelding van de vier parkeerzones
Vier parkeerzones
Symbool voor het aantal parkeerplekken per zone
Parkeerplekken per zone
Voorbeeld van groene parkeerplekken
Voorbeeld groene parkeerplekken

Groen

De Kruidenbuurt wordt straks veel groener en daar hebben je jouw hulp bij nodig. Op vijf locaties komen straks verschillende thematuinen. Onderaan deze pagina lees je hier meer over.

Foto van het ontwerp en de locaties van de vijf thematuinen
Locaties thematuinen
Foto van witte bloesem
Groen in de wijk
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk

Sfeerbeelden

Vergelijk de verschillen tussen de huidige situatie en het nieuwe ontwerp door de balk te verschuiven.

Visualisatie ontwerp Dovenetelhof: rode bestrating, groenbakken langs de muur, wandelende mensen
Visualisatie ontwerp Dovenetelhof: rode bestrating, groenbakken langs de muur, wandelende mensen
Straks
Foto van huidige situatie Dovenetelhof: straat met geparkeerde auto's en bomen
Nu
Dovenetelhof
Visualisatie ontwerp Wijnruitweg: nieuwe parkeerplekken, meer groen
Visualisatie ontwerp Wijnruitweg: nieuwe parkeerplekken, meer groen
Straks
Foto van huidige situatie Wijnruitweg: geparkeerde auto's, huizen aan weerszijden straat
Nu
Wijnruitweg
Visualisatie ontwerp Lepelkruidhof: duidelijke parkeerplekken, groen opgeknapt
Visualisatie ontwerp Lepelkruidhof: duidelijke parkeerplekken, groen opgeknapt
Straks
Foto van huidige situatie Lepelkruidhof: parkeerplekken met daarachter groen
Nu
Lepelkruidhof

Thematuin

Er ligt straks een thematuin bij jou om de hoek. Er zijn vier verschillende soorten thematuinen mogelijk: natuurtuin, avonturentuin, pluktuin en bostuin. Bekijk de sfeerbeelden hieronder.

Vier afbeeldingen: vogel, vlinder op een bloem en insectenhotel
Natuurtuin
Vier afbeeldingen: blote voetpad, natuurlijke speeltuin en houten hut
Avonturentuin
Vier afbeeldingen: pluktuin, rode bessen, appelgaard, bloemen plukken
Pluktuin
Vier afbeeldingen: wandelpaden, klaprozen, bosrijke wandelroutes, houten bank
Bostuin
Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel