Mercuriusplein Berlicum

De gemeente Sint-Michielsgestel gaat het Mercuriusplein in Berlicum flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

2. Definitief ontwerp

Het concept definitief ontwerp voor het nieuwe Mercuriusplein is gereed! Op deze pagina kun je het bekijken. We laten je zien hoe de opmerkingen van de bewonersavond van november 2019 zijn verwerkt en welke zijn details al zijn uitgewerkt. Ook kun je je reactie geven op het ontwerp. Doe dit vóór 29 mei, dan kunnen we je opmerking nog verwerken. Op de pagina Over dit project vind je meer informatie over het project, het proces en de planning.

Reacties op het voorlopig ontwerp – november 2019

Tijdens de bewonersavond van november 2019 vroegen we de aanwezigen om stickers te plakken op het voorlopig ontwerp. Een groene voor iets waar je blij mee was, een gele voor iets wat beter kon. Op het plaatje hieronder zie je deze tekening. Er waren al veel groene stickers! Voor het parkeren, een deel van de bomen, de zitelementen en de fontein.

Voorlopig ontwerp Mercuriusplein met stickers bewoners
Voorlopig ontwerp Mercuriusplein met stickers bewoners, groen betekent “hier zijn we blij mee”, geel betekent “dat kan beter”

Met de gele stickers (en de opmerkingen daarbij) zijn we aan de slag gegaan. Deze gingen onder andere ook over het parkeren en bomen. Verder over het oversteken, de plek van de afvalcontainers en de fontein. Op het concept definitief ontwerp hieronder kun je zien wat er met de opmerkingen is gebeurt. Verder op de pagina vertellen we daar nog meer over. Naast het verwerken van de opmerkingen hebben we ook een aantal dingen verder uitgewerkt, bijvoorbeeld welke materialen we willen gebruiken. Ook hierover lees en zie je hieronder meer.

Tot slot staat er onder aan de pagina een reactie formulier waarmee je vóór 29 mei je opmerkingen aan ons door kunt geven.

Tekeningen van het concept definitief ontwerp

Hieronder kun je zien je hoe het plein er uit komt te zien en hoe de opmerkingen op het voorlopig ontwerp verwerkt zijn. Klik op de plaatjes voor een uitvergroting. TIP: Via de button onder de plaatjes kun je de tekening ook downloaden, zo kun je hem nog beter bestuderen.

Mercuriusplein Overzichtstekening
Mercuriusplein concept definitief ontwerp – overzichtstekening
Mercuriusplein definitief ontwerp - dwarsprofielen en legenda
Mercuriusplein definitief ontwerp – dwarsprofielen en legenda

Download hieronder de bovenstaande tekeningen om ze op je computer te bekijken of te bewaren.

Toelichting per onderwerp

Parkeren en blauwe zone

Er komen in de nieuwe situatie minder parkeerplaatsen terug dan er nu zijn. De ruimte die vrijkomt gebruiken we onder andere voor extra groen en om te zitten. Momenteel zijn er 151 parkeerplaatsen, in het plan van november 2019 waren dat er 131. In het huidige plan hebben we daar nog een paar plekken aan toegevoegd waardoor er nu 135 parkeerplaatsen komen. Twee van de extra plekken liggen bij de pinautomaat bij de Rabobank. Vier parkeerplaatsen zijn bestemd voor mindervaliden. 

Om te zorgen dat er ook op drukke (winkel)momenten voldoende plek is om te parkeren willen we zorgen dat de parkeerplaatsen op het plein op deze momenten niet gebruikt worden om lang te parkeren. Daarom is de gemeente van plan om een “blauwe zone” in te stellen in het gebied tussen de Hema en Shoeby Berlicum. Tijdens de bijeenkomst in november 2019 vroegen we aan de aanwezigen wat zij hiervan vonden, de meeste mensen waren hier voorstander van. We hebben dit nu verder uitgewerkt. In het plaatje hieronder zie je welk gebied er in de blauwe zone valt.

Blauwe zone Mercuriusplein
Blauwe zone Mercuriusplein

Hier mag je op vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 18:00 uur alleen parkeren met een parkeerschijf voor een periode van 2 uur. Uit parkeeronderzoek blijkt dat dit de drukste dagen zijn. In de avonduren kan dan iedereen op het plein parkeren. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er overdag nagenoeg geen bewoners op het plein staan. Alleen de bewoners van De Uitkijk krijgen per adres één ontheffing om in de blauwe zone te parkeren. De andere bewoners kunnen in de omliggende straten parkeren op het moment dat de blauwe zone geldt.

Voor bewoners in de Kerkwijk die (in een grondgebonden woning) binnen de blauwe zone wonen geldt: Als er geen mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein of in een garage geldt dat zij ook per adres één ontheffing krijgen om in de blauwe zone te parkeren.

De blauwe zone wordt een half jaar na invoering geëvalueerd. Deze evaluatie zal bestaan uit een parkeeronderzoek en een korte enquête onder de gebruikers / winkeliers en bewoners. Geëvalueerd wordt de omvang van het gebied (is uitbreiding of inkrimping wenselijk) en de periode dat de blauwe zone geldt. Na de evaluatie worden eventuele aanpassingen gedaan.

Oversteken

Er was veel vraag om de zebrapaden te handhaven. We hebben ons standpunt overwogen en besloten dat bij Kerkwijk ook in de nieuwe situatie een zebrapad komt. Bij de Hoogstraat is dat nog niet zeker. Voordat we een goede beslissing kunnen nemen moeten we weten hoeveel mensen hier per dag oversteken. Hiervoor gaan we een telling uitvoeren. Het kan zijn dat we op basis van de tellingen toch besluiten dat het zebrapad hier niet meer terugkomt.

Beplanting

Bewoners rond het plein vinden het heel belangrijk om zicht te houden op het plein. Daarom hebben we goed gekeken hoe dit uitzicht vanuit de verschillende appartementen is, nu en in de toekomst. Als gevolg hiervan is het aantal bomen en de plek van de bomen aangepast. De nieuw geplante Lindes (Tillia cordata ‘Greenspire’) langs de Hoogstraat en Kerkwijk snoeien we als ze groter worden zo dat je vanuit de winkels en de appartementen op de 1e verdieping onder de bladeren doorkijkt.

Op het Mercuriusplein komen veel verschillende soorten bomen en lage beplanting. In de verhoogde ziteilanden op het plein komen meerstammige krentenbomen met enkele platte taxusbollen en kleurrijke, bloeiende vaste planten en siergrassen te staan. Elk seizoen ziet het er anders uit doordat de planten in verschillende periode bloeien. De taxusbollen zorgen dat het er in de winter ook groen uitziet. Langs de winkelstrip komen groenblijvende blokhagen van taxus.

Hieronder krijg je een indruk van de nieuwe en bomen, heesters en lage beplanting en hun locaties.

Ziteilanden nabij Smaakvol

De ziteilanden in de buurt van Smaakvol zijn zo aangepast dat het magazijn van Smaakvol te bereiken is met een vrachtwagen. Onder het kopje bomen en planten kun je zien welke planten er in de eilanden komen. Je kunt hier straks heerlijk zitten.

Ondergrondse afvalcontainers

Er waren veel opmerkingen over de plek waar de ondergrondse afvalcontainers in het vorige ontwerp waren ingetekend. We hebben deze nu verplaatst. Ze staan nu niet meer midden op het plein, maar bij de in/uitrit van de parkeerplaats aan de Hoogstraat. 

Bestrating en goten

Bijna overal binnen het project komen gebakken stenen. Op het middenplein mixen we verschillende kleuren. Komende tijd leggen we een aantal proefvakken aan om te testen welke kleurenmix we hiervoor het beste kunnen gebruiken. Hieronder zie je de materialen die voor het mixen worden gebruikt en een eerste indruk van het resultaat.

Op de andere plekken gebruiken we één kleur gebakken stenen. In de rijbaan en de parkeervakken is dat één van de kleuren uit de mix die we op het plein gebruiken. In de trottoir en de winkelzone hebben we hiervoor een ander kleur gekozen, die nog nergens op het plein wordt gebruikt. Het verschil tussen de verschillende stroken die dezelfde kleur hebben kun je zien doordat we de stenen anders leggen.

Om de verschillen ook voor blinden en slechtzienden duidelijk te maken gebruiken we geleide- en gidslijnen. Op en rond het plein zijn dat natuurlijke geleidelijnen. Hierbij is het verschil tussen de bestratingsmaterialen duidelijk te voelen en, voor slechtzienden, ook te zien. Bij de winkels komt een combinatie van gebakken stenen met ‘platines’ (natuursteen). Bij de oversteken en bushaltes combineren we de stenen met met ribbel- en rubbertegels.

De goten waarin het regenwater op het plein wordt afgevoerd zijn speciaal voor dit project ontworpen en gemaakt. De Berlicumse beer uit het dorpswapen is hierop afgebeeld. Zo wordt het plein echt Berlicums.

Afwateringsgoot met cortenstaal
Detail patroon afwateringsgoot berlicumse beer
Principe detail patroon afwateringsgoot berlicumse beer

Fietsleunbeugels en oplaadpunten elektrische fietsen

Op verzoek van de mensen die bij de bijkomst van november 2019 waren komen er wat meer fietsleunbeugels. Deze komen in de strook langs het plein te staan. Ook komen in de buurt van Smaakvol oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Fietsleunbeugel
Je kunt je fiets straks tegen deze fietsleunbeugels parkeren

Fontein

Tijdens de bewonersavond van 25 november 2019 waren de meeste mensen enthousiast over een waterelement op het plein. Sommige mensen waren wel bezorgd dat spelende kinderen vanaf de fontein ongemerkt de straat op zouden lopen. Om dat te voorkomen komt er nu een laag muurtje tussen de fontein en de straat. Hoe dat er precies uit komt te zien wordt nog verder uitgewerkt, op de tekening hieronder kun je al wel globaal zien hoe het wordt.

Fontein Mercuriusplein
Aan de kant van de straat komt een laag muurtje langs de fontein te staan. Dit is in het grijs aangegeven op de tekening. Klik op de afbeelding om te vergroten

Verlichting

Voor de verlichting is een apart plan gemaakt en er is een type lamp en mast uitgezocht. Er komen masten van 6 meter en 8 meter hoog. Aan elke mast hangen een of meerdere lampen op verschillende hoogtes. De komende tijd gaan we hiermee testen. Op deze manier zorgen we voor de juiste hoeveelheid licht én voorkomen we zoveel mogelijk dat mensen in de woning last hebben van de lampen.

Mercuriusplein overzicht verlichting 110520
Hier kun je zien hoe de verlichting op het Mercuriusplein er uit komt te zien. Klik op de afbeelding om te vergroten

Evenementen, markt en terrassen

In de verdere technische uitwerking nemen we ook de ondergrondse voorzieningen mee voor bijvoorbeeld de kermis. De markt blijft op de huidige locatie gehandhaafd. We zijn in gesprek met de marktmeester over de exacte marktopstelling in deze ruimte.

Ook zijn we in gesprek met de drie horeca voorzieningen over de invulling van de terrassen. Op het concept definitief ontwerp is de locatie van de terrassen aangegeven.

Hoe gaat het verder?

Geef je reactie op het ontwerp vóór 29 mei door, dan kunnen we de opmerkingen nog in het ontwerp verwerken. Dat kan via deze website of per mail naar mercuriusplein@mijngemeentedichtbij.nl. Het college van B&W neemt daarna een besluit over het ontwerp. Op de pagina uitwerking vindt je meer informatie over wat er daarna gebeurt.

Reactieformulier

U kunt hier uw reactie geven op het concept definitief ontwerp.

Step 1 of 4

Logo Sint-Michielsgestel
Logo Dolmans
logo Plein Civiel